Local

 
Dr. Sheng-Nan Lu Dr. Jen-I Hwang Dr. Yi-Hong Chou Dr. Shi-Ming Lin Dr. Shu-Huei Shen
Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan
 
Dr. Chao-Hung Hung Dr. Pi-Yi Chang Dr. Yuan-Hung Kuo Dr. Jing-Houng Wang Dr. Chen-Chun Lin
Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan
 
Dr. Yi-Hsiang Huang Dr. Wei-Che Lin Dr. Chun-Ku Chen Dr. Yeun-Chung Chang Dr. Chien-Hung Chen
Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan
 
   
Dr. Wei-Ting Chen Dr. Ja-Der Liang Dr. Kai-Wen Huang    
Taiwan Taiwan Taiwan